Fysiotherapie behandeling Rotterdam

Werkwijze

Eerste fysiotherapie behandeling

Tijdens de eerste fysiotherapie behandeling beginnen wij met een fysiotherapeutische screening. Als daaruit blijkt dat fysiotherapie zinvol is zal er een kort onderzoek met u plaatsvinden.

Vervolgens worden de bevindingen van de fysiotherapeut samen met u besproken en zal er samen met u een behandelplan opgesteld worden. Indien er voldoende tijd resteert zal er ook reeds gestart worden met de daadwerkelijke behandeling.

Verdere behandeling

Tijdens de verdere fysiotherapie behandeling wordt uw persoonlijke behandelplan met u doorgenomen. Er wordt getoetst hoe het verloop van uw klacht is en of u nog eventuele vragen heeft die wij kunnen beantwoorden.

Wanneer er door- of terugkoppeling nodig is naar een arts of andere zorgverlener dan zorgen wij ervoor dat u naar de juiste “specialist” wordt doorverwezen.

Voor fysiotherapie behandelingen kunt u terecht op onze locaties Schiedam en Vlaardingen.

  • Maak een afspraak

  • Therapeuten

  • Handige informatie

  • Tarieven